Danes je 28.2.2020
Input:

Zaporedne dobave blaga - kupec blaga iz tretje države nima ID številke za namene DDV

29.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.15.2.5 Zaporedne dobave blaga – kupec blaga iz tretje države nima ID številke za namene DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Slovensko podjetje A (DDV zavezanec v Sloveniji) proda blago švicarskemu podjetju B (ni identificirana za DDV v EU), blago pa dostavi v Italijo podjetju C (identificiran za namene DDV v Italiji). Kako je z obračunom DDV in VIES?

Uvodoma velja poudariti, da je natančne DDV implikacije pri verižnih poslih moč podati izključno ob poznavanju celotnega dejanskega stanja (med drugim tudi kraj in trenutek prenosa pravice do razpolaganja nad blagom) in seznanitvijo z vsemi pripadajočimi listinami, ki izkazujejo potek teh poslov. Ker mi slednje ni poznano, v