Danes je 18.8.2022

Input:

Terjatve z vidika davka od dohodkov pravnih oseb

20.3.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2018.06.3.4 Terjatve z vidika davka od dohodkov pravnih oseb

Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p.

Podjetje ima terjatve za varščine za najemnine stanovanja za nočitev delavcev v tujini. Te terjatve ni nikoli sodno izterjevalo, ker bi bili stroški visoki. Vrednost terjatev je visoka. Velikokrat je najemodajalec (podjetje, ki oddaja v najem) brez dokazov navedel, da je bilo stanovanje poškodovano in zato ni vrnil varščine. Ali je mogoče del odhodkov zaradi slabitev upoštevati kot davčno priznane, če pri dokončnem odpisu zaradi zastaranja terjatev odhodek ne bo izpolnjeval pogojev za davčno priznan odpis? Kaj vse spada pod terjatve, sklenjene iz gospodarskih pogodb?

Dane kratkoročne varščine se knjižijo na konto 134, ki je konto sredstev, ki na debetni