Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Zaposlitev nerezidenta in plačilo prispevkov za socialno varnost

10.1.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42105-137/2006, 10. 1. 2007

"1. Slovenska pravna oseba sprašuje, kako je s pridobitvijo davčnega rezidentstva Nemčije oziroma kako se obdavčuje dohodek pri dvojnem rezidentstvu. Pojasnjujemo:

Rezidentski status pravne osebe določa davčna zakonodaja države rezidentstva. V Republiki Sloveniji je to Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki v 5. členu določa pogoje za rezidentstvo oziroma nerezidentstvo, v Nemčiji pa je rezidentstvo določeno s splošno določbo: »Under Corporate Income Tax Law1, a company is resident in Germany if either its legal seator its place of management3 is located in Germany.« (Vir: Taxation of Companies in Europe, Germany, IBFD, 2005). To pomeni, da rezidentstvo ni stvar presoje gospodarskega subjekta, ampak je povezano vsaj s sedežem in krajem dejanskega upravljanja.

Tudi Pogodba med SFRJ in ZRN o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ – MP, št. 12/88; predpis velja v Republiki Sloveniji na podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo - Uradni list RS - MP, št. 20/93 - objava v Uradnem listu RS, št. 67/93; v nadaljnjem besedilu: pogodba) v 4. členu določa, da je rezident države pogodbenice oseba, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi stalnega prebivališča, začasnega prebivališča, sedeža uprave ali drugega podobnega merila.

Pri dvojnem rezidentstvu osebe, ki ni posameznik, se šteje, da je rezident države, v kateri ima sedež dejanske uprave (določba tretjega odstavka 4. člena pogodbe).

Če pravna oseba meni, da ni obdavčena v skladu s pogodbo, se lahko obrne na pristojni organ (slovenska pravna