Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Veljavnost Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997

2.10.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42105-183/2007, 2. 10. 2007

"V Uradnem listu RS – MP, št 22/06 (Uradni list RS, št. 129/06) je bil objavljen Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (v nadaljnjem besedilu: Protokol).

Določba 4. člena Protokola določa začetek njegove veljavnosti, in sicer začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu prejetja