Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Rezidentski status ob odhodu na delo v tujino

6.7.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 42105-138/2007, 6. 7. 2007

"Zavezanec navaja, da se bo zaposlil v Belgiji in da ni prepričan, ali bo odjavil stalno prebivališče v Sloveniji ali ne. Prosi za pojasnila na vprašanja:

Vprašanje 1: 
Zavezanec sprašuje, ali med Slovenijo in Belgijo obstaja dvostranska pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Kot zaposlen v Belgiji bo tam plačeval davke od dohodka iz zaposlitve, v Sloveniji pa bo moral napovedati dohodke, ki jih bo prejemal od delodajalca v Belgiji. Zanima ga, kako se izračuna dohodnina v Sloveniji in ali bo moral v Sloveniji glede na razlike v stopnjah dohodnine dohodnino v Sloveniji doplačati.

Med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo je sklenjena konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Uradni list RS – MP, št. 5/99; v nadaljnjem besedilu: konvencija), ki je na voljo tudi na spletni strani Davčne uprave RS.*  Glede na navedbe, da se bo zavezanec zaposlil v Belgiji pojasnjujemo, da se bodo njegovi dohodki iz zaposlitve, ki jih bo prejemal od delodajalca v Belgiji, obravnavali po 15. členu konvencije (odvisne osebne storitve). Po tem členu se bodo dohodki