Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčna obravnava finančne pomoči prejete v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja - Leonardo da Vinci

11.2.2013, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4217-1583/2013-2 01-650-01, 11. 2. 2013

\"Na Generalni davčni urad smo prejeli dopis v zvezi z davčno obravnavo finančne pomoči v okviru mednarodnega programa s področja izobraževanja in usposabljanja – Leonardo da Vinci (v nadaljevanju: LdV). V dopisu je navedeno, da je zavezanka v letu 2011 v okviru tega programa na Nizozemskem dosegala prejemke iz naslova zaposlitve, od katerih je bil na viru plačan davek. Zavezanka navaja, da je iz Pogodbe za udeležence prakse/usposabljanja v okviru programa LdV (v nadaljevanju: Pogodba) razvidno, da gre za prostovoljno delo, za katero je prejela samo prejemke za povračilo stroškov. Prosi nas za pojasnilo, ali gre v konkretnem primeru za prostovoljno delo, v zvezi s katerim se prejemki za povračilo stroškov, skladno z določbami takrat veljavnega Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7), ne vštevajo v davčno osnovo.

Pojasnjujemo naslednje.

Prejemki, ki jih je udeleženka prejela kot povračilo stroškov potovanja in bivanja v tujini v zvezi s praktičnim usposabljanjem v okviru programa