Danes je 18.8.2022

Input:

Pojasnilo DURS: Davčna obravnava dohodkov nerezidenta - profesionalnega športnika

15.10.2007, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa objavljamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4210-304/2007, 15. 10. 2007

"Zavezanec sprašuje, kakšna je davčna obravnava dohodkov tuje fizične osebe, s katero sklene slovenska pravna oseba pogodbo. Tuja fizična oseba se za davčne namene šteje za nerezidenta in je profesionalni športnik. Stranki se v pogodbi dogovorita glede medsebojnih pravic in obveznosti, in sicer je družba na podlagi pogodbe športniku zavezana:

  • dati v uporabo določeno količino svojih proizvodov za vnaprej določene namene oziroma potrebe,
  • plačati denarna sredstva v skladu s pogoji, ki so posebej določeni v pogodbi,
  • povrniti vse potne stroške iz naslova udeležbe na promocijskih aktivnostih družbe.

Športnik pa je na podlagi pogodbe zavezan:

  • uporabljati izključno proizvode in blagovne znamke družbe,
  • vrniti vse proizvode družbi ob koncu posamezne sezone oziroma, ko jih več ne potrebuje,
  • sodelovati na določenem številu promocijskih dogodkov, ki jih organizira družba,
  • povezovati svoje dosežke s proizvodi družbe,
  • upoštevati vsa pravila športne zveze.

Iz pogodbe torej izhaja, da bo družba upravičena uporabljati ime in podobo športnika za