Danes je 31.5.2023

Input:

Napoteni delavci in davki

11.6.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:10

Poglavja

Napotitev delavcev v tujino s seboj prinaša davčne specifike, ki so podrobneje razložene v pričujočem video seminarju.

Napotek, ki ga takoj na začetku video seminarja poda predavateljica, davčna svetovalka Tanja magister, je, da je potrebno na napotitev delavcev vedno gledati v celoti - upoštevati moramo delovnopravno zakonodajo, imeti pripravljena vsa dovoljenja in urejene potrebne prijave, upoštevati vidik socialne varnosti in nenazadnje na podlagi vseh omenjenih delov prilagoditi davčno obravnavo napotitve.

Predavateljica predavanje v grobem razdeli na 5 delov: najprej se dotakne mednarodnih vidikov socialne varnosti, nadaljuje z določanjem rezidentskega statusa in obračunom plače napotenemu delavcu, plačilom dohodnine in mednarodnim obdavčevanjem ter na koncu še s povračili stroškov in njihovo davčno obravnavo.

Opomba: Ta video seminar je v arhivu, ker so se po njegovi objavi spremenili Zakon o dohodnini in REK obrazci. Kljub temu vsebuje številne praktične informacije. Pri poslušanju predavateljice od 07:00, 34:00, 38:00 in od 47:00 upoštevajte, da so primeri narejeni po dohodninski lestvici in olajšavah, ki so z novelo ZDoh-2V spremenjeni. Pri poslušanju predavateljice od 33:00 in od 49:00 upoštevajte, da so se v obdobju po posnetku video seminarja so se spremenili tudi Rek obrazci. Več o aktualnih pravilih za obračun plač za naročnike portala Dara tukaj. Pri poslušanju odgovorov na vprašanja na koncu video seminarja opozarjamo, da gre za odgovore na vprašanja za obdobje, ko je bil posnet video seminar.

Kazalo vsebine:

  • Uvod
  • Obračunavanje prispevkov za socialno varnost
  • Rezidentski status in kako se določa
  • Obdavčitev napotenih delavcev
  • Napotitev do 30 oz. 90 dni
  • Napotitev nad 30 oz. 90 dni
  • REK obrazci za napotene delavce
  • Odgovori na vprašanja

 

Predavatelj:

Tanja Magister je diplomirala iz smeri Računovodstvo in revizija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kasneje pa je nadaljevala izobraževanje na Pravni Fakulteti v Mariboru, kjer je zaključila magistrski študij Davčnega prava. Zaposlena je kot davčna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o., kjer se ukvarja z delovno zakonodajo, osebnimi davki in prispevki za socialno varnost. Med drugim se je specializirala za primere napotenih delavcev in je ena izmed avtorjev priročnika o napotitvah na delo v tujino. Sodelovala je pri različnih projektih, kot so davčni pregledi ter strukturiranje napotitev ter zaposlitev v več državah. Objavila je tudi več člankov s področja obdavčenja ter sodelovala kot predavatelj na različnih dogodkih. Pred tem je več kot 10 let delala v eni izmed večjih svetovalnih družb.