Danes je 5.12.2021

Input:

Izvoz blaga in montaža tega blaga izven Unije (52. člen ZDDV-1)

19.10.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

9.22 Izvoz blaga in montaža tega blaga izven Unije (52. člen ZDDV-1)

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka 

Skladno z desetim odstavkom 20. člena ZDDV-1 se v primeru, kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano. Navedeno pomeni, da je kraj obdavčitve pri dobavi blaga z montažo načeloma v državi, kjer je blago montirano oziroma instalirano.

Vendar pa se omenjeno določilo lahko uporabi le za dobave blaga z montažo znotraj Unije, pri tovrstnih transakcijah v tretje države (izven Unije) pa gre dejansko za izvoz blaga iz Unije, ki je oproščen plačila DDV po 52. členu ZDDV-1.

Izvoz blaga mora davčni zavezanec ustrezno dokazati, in sicer z dokazilom, iz katerega je razvidno, da je sam ali druga oseba za njegov račun blago iznesla iz carinskega območja Skupnosti. Dokazilo je prejeto elektronsko sporočilo “obvestilo o izvozu“, ki je izdano v skladu s