Danes je 18.8.2022

Input:

Izdajanje dobropisov za vračila blaga

8.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.23.2.4 Izdajanje dobropisov za vračila blaga

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

  1. Izdajanje dobropisov za vračila blaga primer

S 1. 7. 2019 smo od podjetja A prevzeli distribucijo tobačnih izdelkov in IQOS naprav na slovenskem trgu in postali trošarinski zavezanec. Kot imetnik trošarinskega skladišča imamo od 14. 6. 2019 dovoljenje, da v okviru svoje dejavnosti prejemamo, skladiščimo in odpremljamo trošarinske izdelke v režimu odloga plačila trošarine.

S prodajnih mest prejemamo vračila IQOS naprav (niso predmet obračuna trošarine), ki so bile fakturirane s strani podjetja A pred 1. 7. 2019, ko mi še nismo bili distributer tobačnih izdelkov in IQOS naprav.

Vračilo blaga v naše skladišče imamo urejeno s pogodbenim odnosom s podružničnim podjetjem proizvajalca na Hrvaškem.

Postopek izdaje dobropisa:

- do 15. v mesecu potniki poberejo vračila iz servisov prodajnih mest po prej omenjeni pogodbi,

- back office vsak prevzem zabeleži in preveri številčno stanje vračil po artiklu,

- do 20. v mesecu se naredi skupno štetje vseh pobranih naprav,

- sledi izdaja dobropisa prodajnim