Danes je 31.5.2023

Praktične informacije - Povračila stroškov
Praktične informacije - Povračila stroškov

Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.